En av de mest väsentliga byggdelarna på en byggnad är taket via https://takläggarenistockholm.se/. Trots det är vi i regel dåliga på att underhålla och sköta om våra tak. Det är alltid en liten risk att ta sig upp på taket, vilket innebär att takläggare gärna ställer upp och hjälper till vad det än gäller. Har man ett projekt som rör taket, så kan man ringa en takläggare. Takläggare har god utbildning inom säkerhet och kan därmed genomföra de flesta takuppdrag med sin egen säkerhet i åtanke.

Vad gör takläggare?

Arbetsdagen för en takläggare kan variera kraftigt. En takläggare kan hjälpa till med allt från rengöring till upphängning av stuprännor till takläggning. Exempel på vanliga tjänster som en takläggare erbjuder är:

  • Takläggning. Oavsett om man bygger ett helt nytt hus eller vill byta ut sitt gamla tak kan en takläggare göra detta. Vissa specialiserar sig på ett visst material, medan andra takläggare jobbar med olika slags material.
  • Rådgivning. Är man osäker på vilket material som passar ens hem är det bästa att rådfråga en takläggare. Med sin erfarenhet kan en takläggare ge goda råd utefter husmodell, klimat och underhåll.
  • Renovering. Äldre tak kan oftast bli som nya igen genom renovering. Kontakta en takläggare för att se över vad ditt tak behöver för att bli som nytt igen.
  • Takmålning.
  • Rengöring. Ett enkelt sätt att förlänga sitt taks livslängd. Genom en rengöring tas smuts, alger och liknande påväxt bort.
  • Besiktning. Detta görs oftast i samband med försäljning av en bostad, meRött och svart panel - takn kan också göras för att försäkra sig om att taket (och i förlängningen huset) mår bra. Här upptäcks om man behöver åtgärda något. Det kan vara lätt att missa saknade plattor eller liknande då man sällan ser taket.
  • Installation av solceller.
  • Upphängning och rengöring av stuprör och hängrännor.

Vad har takläggare för utbildning?

Det finns flera olika vägar att gå för att bli en huddinge snabb takläggare. Anlitar man en certifierad takläggare kan man känna sig bekväm med att personen genomgått många lärlingstimmar och dessutom klarat av ett yrkesprov. Innan man får sin certifiering arbetar man som lärling, och får därmed inte arbeta självständigt. Teorin kan man få under gymnasiet om man läser något av programmen bygg- och anläggning eller plåtslageri. Vill man skola om sig senare kan man läsa på komvux eller gå en utbildning hos en privat aktör. Efter att man fått den teoretiska kunskapen tar man ett jobb som lärling. Lärlingsperioden varierar mellan 1-2,5 år. Man får alltid lön när man arbetar som lärling, men lönen ökar så fort man får sitt certifikat. Efter att man anses färdiglärd tar man ett yrkesprov och vid godkänt prov räknas man som färdigutbildad.

Takläggare är synonymt med takmontör.

Categories: Takläggare